Umfazi omdala - juluka - juluka live (the good hope concerts) (vinyl, lp, album) - Umshovo! (Series) | theguardex1


Umfazi omdala - juluka - juluka live (the good hope concerts) (vinyl, lp, album)
1986 Label: MINC - MINC(V) 4051481,MINC - MINC (V) 4051481 • Format: Vinyl LP, Album • Country: South Africa • Genre: Rock, Pop, Folk, World, & Country • Style: Folk Rock, Pop Rock, African
WEEK 1 1 ukuqala kweviki elisha kwakusho, ukuqala kwezinto ezintsha kwabaningi, naku aphile kwakusho ikhasi empilweni. Umshovo! Isiqalo Emzini wase Matshalini e Sgubudu, kwelase Ntembeni, kade kukuhle kudelile umama wakhona enzele indodakazi yakhe umcinjana omncane nje njengoba ebuya ekhaya nje emva. Umshovo Ukuqala kweviki elisha kwakusho, ukuqala kwezinto ezintsha kwabaningi, naku Aphile kwakusho ikhasi empilweni

ctbgo.soundpower.us
soundpower.us